Novinky

Fotovoltaika - Plánování

JAK POSTAVIT FVE?

Hledáte způsob jak zajistit, vlastní výrobu elektřiny?

Pomůžeme vám tento sen uskutečnit.

 

Není to žádné raketové inženýrství,

ale je potřeba dodržet několik pravidel a norem, které se FVE týkají.

 

K tomu vám v několika krocích mohou posloužit naši odborníci,

kteří mají zkušenosti z různých elektrárenských projektů v zahraničí.

V současnosti však vnímáme potřebu věnovat se této tematice v naší vlasti,

a proto pro vás shromažďujeme důležité informace a postupy.

 

FÁZE STAVBY FVE:

1. Výběr technologie

2. Projektování

3. Objednávka a dovoz materiálu

4. Instalace FVE

5. Připojení k domácnosti

6. Spuštění

 

PO SPUŠTĚNÍ:

Pravidelný servis a revize

 

Stejně jako auto musí mít pravidelnou technickou kontrolu i elektrárna by pro správnost svého chodu měla být pravidelně kontrolována. Tím lze předejít případným poruchám na zařízení a ušetřit peníze za opravy či výměny produktu.

 

Na dálku jsme schopni monitorovat váš systém a upozornit vás na chybové odchylky provozu, které se dají v prvních fázích snadno napravit.

 

 

 Výběr technologie

Na českém trhu máme v dnešní době na výběr již z mnoha technologií. A je potřeba zvážit následující faktory:

1. funkčnost

2. servis

3. design

 

1. Funkčnost

Každá technologie má od svého výrobce ve vínku určité vlastnosti, funkce, ovládání a další prvky se kterými se budete v průběhu používání potýkat.

Je třeba nenechat se opít řečmi o nejnižší ceně. stejně tak se člověk nesmí nechat nalákat na „nejlepší technologie“, „vlastní výroba“ a podobná hesla některých nejmenovaných firem. Technologie jsou na trhu srovnatelné a odpovídající jejich technickým parametrům.

 

Důležité jsou ovládací prvky a možnosti, které vám technologie nabízí.

 

Například pokud uvažujete o elektrárně pro domácnost je vhodné uvažovat o 3 fázovém střídači, aby vám byla elektrárna schopna pohánět sporák, čerpadlo, či další technologie, které pro svůj provoz potřebují 3 fáze.

Dále je třeba uvažovat o ukládání energie a její spotřebě

O možnostech rozšiřování výkonu elektrárny, či kapacitě úložišť.

 

2. Servis

Jak již bylo řečeno, každá výrobna elektrické energie potřebuje pravidelný servis.

Bezpečnost + správné fungování

To jsou dva nejdůležitější body pravidelného monitorování stavu elektrárny.

Proto je vždy potřeba myslet nejen na to, kdo elektrárnu postaví, ale i kdo se o ni bude starat.

 

3. Design

Záměrně dáváme tento bod až jako poslední, ačkoliv chápeme, že design je důležitou součástí každého prvku v domácnosti.

Většina společností vyrábějící technologie střídačů a baterií vyrábí podobně vypadající skříně.

Některé však nabízí elegantní řešení pro přídavné elektroinstalace sloužící k propojení domácnosti a elektrárny.

 

obr. Řídící modul Benekov – Vše pohromadě


Projektování

Každá část projektu je důležitá, ale tato může rozhodnout o tom jak dlouho instalace potrvá. Když se věci řádně připraví dopředu, zkracuje se čas dokončení realizace, revize, spuštění elektrárny a vyplacení dotace.

 

Ti z vás kdo máte zkušenosti s dobrým elektrikářem si vzpomenete, že takový člověk umí klást dobré otázky. Tyto otázky pak dopředu řeší problémy, které v budoucnu mohou za určitých podmínek nastat a předchází jim. A podobné otázky vyvstávají spolu s projektováním elektrárny. Klíčové otázky pro vás budou:

 

1. Efektivní umístění panelů

2. Kabelová trasa Panely -> technická místnost

3. Technická místnost

4. Kabelová trasa technická místnost -> hlavní domovní přívod elektřiny

5. Bezpečnost

 

1. Panely

První a neoblomné kritérium je obsah plochy, na kterou lze panely montovat. Každý je limitován prostorem, který má k dispozici a ten je třeba co nejefektivněji obsáhnout.

Existuje mnoho variant tvarů a druhů panelů, fotovoltaických krytin, koberců a dalších zajímavých možností jak solární energii využít. Pro více informací nás můžete kontaktovat a rádi vám sdělíme více. Zde se budeme zabývat v současnosti nejefektivnější variantou monokrystalický křemík.

Střechu tedy musíme řádně rozměřit využít výhodnější světové strany a vymyslet jak panely poskládat.

Dále je dobré si na základě lokality a orientace vypracovat studii, která spočítá jaká je reálná výtěžnost fotovoltaického pole

Konstrukce:

Neméně důležitou součástí instalace panelů je třeba zvolit správnou konstrukci, sklon panelů zapojení stringů.

Mít dobře zpracovanou hydroizolaci v případě zásahu do střešní krytiny.

V případě rovné střechy pak statický posudek a správné zatížení.

 

2.Kabelová trasa A

Protože zatím neumíme efektivně přenášet elektřinu vzduchem, je třeba myslet na to, že celý systém bude propojen kabely. Před námi tedy leží otázka dodržení určitých pravidel, funkčnost a estetika.

Proto je třeba dobře rozmyslet prostupy skrze střechu, či zdi. Vedení kabelů v lištách, či ochranných trubkách.

Vedení mezi budovami v zemi, atd.

 

3. Technická místnost

Místnost ve které máme uloženou techniku, která nám řídí distribuci energie po domácnosti,

převádí proud ze stejnosměrného na střídavý,

ukládá nebo odebírá energii z bateriových úložišť

A zajišťuje bezpečné fungování elektrárny a domácnosti.

 

4. Kabelová trasa B

Aby mohla elektrárna komunikovat s domácností a vašim dodavatelem elektrické energie, je třeba ji připojit na stávající domovní rozvody.

Nejlépe se tak učiní v místě ve kterém je do domácnosti přiveden hlavní přívodní kabel z elektroměru.

 

5. Bezpečnost

Aby se člověk vyvaroval různým rizikům, která na jeho elektrárnu v čase mohou číhat, je třeba se dobře připravit a předejít jejich fatálním následkům.

Proto je důležitá nejen funkce, ale i bezpečnost!

V první řadě je třeba si uvědomit, že všechna zařízení, která vyrábí elektrickou energii je třeba uzemnit

Dále je třeba zařídit, abychom instalaci ochránili od zásahu bleskem.

V případě, že se tak stane, je potřeba uvažovat o tom co se stane, a jak zmírnit škody.

Vedení kabelů musí splňovat určitá pravidla (hloubka v zemi, ochrana vodiče, …)

 

 

obr. ukázka měření moderní technologií

 

 

Číst článek
1 položek celkem